Horime
Horime

Michal Čorný
HORIME, s.r.o.

IČO: 51419858
DIČ: 2120682289
Polomy 39, 96263 Pliešovce

OS BB, Vložka 33592/S
Bankové spojenie: Fio Banka, Banská Bystrica
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0139 1562