O nás

Potreba stavať pece, podobne ako potreba rôznych iných zručností, sa u nás ukázala po prisťahovaní sa na lazy, okolo roku 2010. Od prvej stavby sa kachliarstvu venujeme naplno ako jedinému zdroju obživy.

my

S množstvom teórie a takmer žiadnou praxou sme postavili prvé dielo v roku 2011. Postupným naberaním praxe sme sa prepracovali aj k formálnemu vzdelaniu. V roku 2014 po ročnom externom štúdiu absolvoval Michal Čorný skúšku v odbore 3673 H Kachliar, spolu s odbornou praxou u majstrov z firmy Szanto-Sečík. V roku 2018 sme začali pôsobit pod hlavičkou s.r.o..

Dnes máme za sebou portfólio desiatok diel od experimentálnych low-cost prírodných stavieb až po luxusné kachľové pece v moderných interiéroch. Jednoduché stavby zo základných materiálov, miestneho ílu, a recyklovaných tehál a kovaní sú pre nás dodnes rovnakou výzvou ako moderné diela postavené z hi-tech materiálov. Baví nás jedno aj druhé a aj všetko medzi tým. To, čo spája všetky stavby je hľadanie a nachádzanie správnych riešení pre každé zadanie. Aj po rokoch je každý ďaľší dom - spolu s potrebami a túžbami jeho (budúcich) obyvateľov - úplne špecifickou sadou požiadaviek.

Preto sa nebojíme obkladať pece miestnym pieskovcom, použiť miestnu hlinu na výrobu malty či omietok, murovať pece z pohľadových tehál, komponovať do diel drevo, alebo tvarovať korpus krbu zo zmesi hliny, piesku a slamy. Kachľové diela a šľachtené kachliarske omietky sú samozrejmosťou.

Okrem vzdelania a prehľadu o platných normách a štandardizovaných postupoch, čo je základným predpokladom správnej stavby diel, sa zaujímame aj o kachliarske dianie v zahraničí, sledujeme zaujímavé iniciatívy a projekty, čítame odborné publikácie a komunikujeme so staviteľmi pecí z USA, Kanady, Ruska, Holandska, Dánska, Belgicka, Švédska, či Estónska.

Kachliarstvo samozrejme nie je našou jedinou činnosťou. Ak práve nie sme na stavbe, tak sa prevažne venujeme starostlivosti o deti a zveľaďovaniu svojich usadlostí a okolia, staviame a opravujeme domy, vyrábame nábytok, zvážame drevo, pracujeme na poli, v sade, alebo opravujeme svoje autá a iné stroje.